ترانکینگ چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است
ترانکینگ محفظه دربسته ای است که به منظور منتقل کردن کابل های شبکه، برق و تلفن (عمدتا جریانات ضعیف) به کار می رود. برندهایی که در این زمینه فعالیت می کنند و وسایلی که احتیاج داریم را عرضه می نمایند عبارتند ازdanub ، PKS،Legrand، Shnider که در این حیطه فعالیت کرده و تجهیزات مورد نیاز را روانه بازار می نمایند. کاربرد ترانکینگ در نصب پریز و قرارگرفتن روی کابل شبکه وبرق درون ترانکینگ است که به صورت زیر می باشد.
ترانک ها از درب برخوردارند که درون هر شاخه ترانک 3عدد شیار موجود است. ضمنا هر شاخه ترانک دومتر است.شیارهای گفته شده برای درج پارتیشن به کار می روند، هر ترانک دارای قابلیت تقسیم شدن از 1الی 4 قسمت است.بعضی از ترانک ها 50*100 میلیمتر می باشند. قابل ذکر است که بعضی از ترانک ها در مارک های متنوع از سایزهای متنوعی برخوردار هستند.به طور نمونه 50*80 یا 50*150و….
پارتیشن ها از خاصیت جداکنندگی برق و شبکه برخوردارند و علت استفاده اشخاص از پارتیشن ها تمایل آنان به جداسازی کابل برق و شبکه به منظور کم کردن نویز و تداخل سیگنال الکتریکی می باشد.
برای بستن ابتدا و انتهای ترانک از مسدودکننده استفاده می کنند که علاوه بر شکیل تر نمایش دادن آن از لحاظ ایمنی هم ترانک سربسته باشد.
به منظور متصل کردن دو ترانک استفاده می شود.زمان قرارگیری ترانکینگ در امتداد هم، جهت پوشاندن مکان قراریری و اتصال از درزگیر استفاده می شود.درزگیر از سه قطعه تشکیل شده است که قطعه اصلی روی ترانک و دو قطعه دیگر در لبه های ترانک بوده و سبب زیباتر شدن ترانک می شود.
زاویه داخلی: به منظورمتصل شدن ترانکینگ در گوشه 90درجه داخلی دیوارمورد استفاده قرار می گیرد.
زاویه خارجی: به منظور متصل شدن ترانکینگ در گوشه 90 درجه بیرونی دیوارمورد استفاده قرار می گیرد.
زاویه تخت به منظور متصل شدن ترانکینگ به شکل قائم در یک سطح صاف مورد استفاده قرار می گیرد.
سه راهی به منظور انشعاب ترانکینگ در یک مسیر منتهی به سه جهت مورد استفاده قرار می گیرد.
قاب تکی قاب دو ماژول دارای استاندارد 45 در 45
در کلیه برندها این استاندارد رعایت می گردد.پریز برق یا شبکه یا تلفن نصب شده که به صورت کادری توخالی موجود است.
قابهای موجود در ماژول از 2،4،6 و 8 ماژول تهیه می گردد.
وظیفه فیس پلیت نگهداشتن کیستونهای تلفن و شبکه روی قاب است.که از دو نوع پهن و باریک تشکیل شده است.
کیستون شبکه به منظور قرارگیری درون پریز شبکه به کار می رود.و در دو مدل cat5و cat6 و در برخی موارد SFTP Cat6 یا sŌp 5 Cat با توجه به نحوه کابل استفاده شده مورد انتخاب واقع می گردد.کیستون از دو قسمت تشکیل شده که یک طرف کانکتور و طرف دیگر بایستی رشته های کابل در موضع های مربوطه پانچ گردد.قسمتی که کانکتور می خورد همواره در پشت فیس پهن یا باریک قرار داشته و مکان قرارگیری کانکتور در ترانک واضح می باشد.
کیستون تلفن از دو بخش تشکیل شده است که یک طرف کانکتور تلفن دو خط نصب گردیده وطرف دیگر میبایست رشته های تلفن در مکان های مربوطه پانچ گردد.
پریز برق سفید از قابلیت نصب در قاب های ترانکینگ به جای پریز برق برخوردار است.
شهری پریز برق قرمز از قابلیت نصب در قاب های ترانکینگ به جای پریز برق و رنگ قرمز آن به جای پریز UPS شناسایی می گردد.
ترانک کف: ترانک کف در 4 سایز 3، 5، 7.5 و 9 سانتی متر موجود است.این مدل ترانک درروی کار هلال مانند و شیب دار بوده و از آنجایی که در کف زمین نصب شده حالتی دارد که زمان رفت و آمدسبب گیر کردن پا و هرنوع مشکل دیگری نگردد.عمدتا طوسی رنگ هستند و توسط چسب دو طرفه یا پیچ و رول پلاک به سطح زمین ثابت شده اند.