مسدود کننده ترانک 150 لگراند

مسدود کننده ترانک 150 لگراند از نمایندگی اصمسدود کننده ترانکینگ قطعه ای است

از جنس پی وی سی مقاوم ساخته می شود و در گروه لوازم جانبی ترانکینگ ها قرار می گیرد.
وظیفه این قطعه مسدود کردن دو طرف انتهایی ترانک می باشد و باعث می شود

ترانک به صورت یک کانال یا محفظه دربسته و یکپارچه عمل کند تا محیطی امن برای عبور سیمها و کابلها فراهم گردد.
از این محصول می توان به عنوان درب در سمت راست و چپ ترانکینگ ها استفاده کرد.
رنگ این محصول سفید است و کیفیت آن مطلوب بوده و در نتیجه طول عمر مناسبی خواهد داشت.
لی.