زاويه خارجي ترانک 80 لگراند

موجود

مقایسه

زاويه خارجي ترانک 80 لگراند

زاويه خارجي ترانک 80 لگراند در هنگام استفاده از ترانکینگ ها در سیستم های برق کشی ساختمان

حتما استفاده از لوازم های جانبی آن نیز احساس خواهد شد.

زاویه خارجی از نیاز های اساسی ترانکینگ هاست، چرا که  از زاویه های خارجی می توان

در در محل هایی از دیوار یا سطوحات دیگر استفاده کرد

که مسیر ترانک در برخورد با یک زاویه ی 90 درجه خارجی است  که برای ادامه ی مسیر ترانک ، نیاز است

تا از این محصولات برای زیبایی و هدایت مسیر ترانک با حفظ ایمنی کار، استفاده کرد.

در صورت عدم استفاده از این محصول در قسمت های دارای زاویه، با مشکلاتی از قبیل عدم زیبایی و عدم ایمنی رو به رو خواهیم شد.

استایل اینستاگرام را مشاهده کنید

    بدون نشانه دسترسی

منوی اصلی

زاويه خارجي ترانک 80 لگراند

زاويه خارجي ترانک 80 لگراند