زانوی خارجی البرز

موجود

مقایسه

شرح

زانوی خارجی البرز

زانوی خارجی البرز : در هنگام استفاده از ترانکینگ ها در سیستم های کابل کشی ساختمان حتما استفاده

از لوازم های جانبی آن نیز احساس خواهد شد.

زانوی خارجی از نیاز های اساسی ترانکینگ هاست،

چرا که  از زانوهای خارجی می توان در در محل هایی از دیوار یا سطوحات دیگر استفاده کرد

که مسیر ترانک در برخورد با یک زاویه ی 90 درجه خارجی است  که برای ادامه ی مسیر ترانک ، نیاز است

تا از این محصولات برای زیبایی و هدایت مسیر ترانک با حفظ ایمنی کار، استفاده کرد.

در صورت عدم استفاده از این محصول در قسمت های دارای زاویه، با مشکلاتی از قبیل عدم زیبایی و عدم ایمنی رو به رو خواهیم شد.

تماس مستقیم

منوی اصلی

زانوی خارجی البرز

زانوی خارجی البرز