سیم افشان نمره 6 حلقه 100 متری

0 فروخته شد

954,000 تومان

فروش سیم افشان نمره 6 لامع, کلاف 100 متری, سیم افشان نمره 6 استاندارد. تجهیزات شبکه مازکابل