گوشه داخلی دانوب

گوشه داخلی دانوب: در صورتی که در سیستم برق کشی از ترانکینگ ها استفاده کنید

این محصول یکی از پرکاربرد ترین متعلقات مربوط به ترانکینگ ها بوده و است.

گوشه داخلی یکی از لوازم های جانبی ضروری انواع ترانکینگ می باشد

که می تواند دو شاخه ترانک مجزا را به یکدیگر متصل نماید

تا مسیری انسجام یافته ایجاد شود همچنین از این زاویه داخلی برای یکپارچه سازی مسیر ترانکینگ در گوشه های داخلی دیوار استفاده می شود.

هم چنین این محصول به رنگ سفید بوده و دارای کیفیت مطلوبی می باشد پس طول عمر بالایی نیز خواهد داشت.