کابل مخابراتی 2 زوج 0.6 مشکی رسانا اراک CU

موجود

کلاف 500 متری

با پوشش پلی اتیلن

مقایسه

استایل اینستاگرام را مشاهده کنید

    بدون نشانه دسترسی

منوی اصلی

کابل مخابراتی 2 زوج 0.6 مشکی رسانا اراک CU

کابل مخابراتی 2 زوج 0.6 مشکی رسانا اراک CU