کابل مخابراتی 10 زوج 0.6 مشکی رسانا اراک CU

موجود

کلاف 300 متری

با پوشش پلی اتیلن

مقایسه

استایل اینستاگرام را مشاهده کنید

    بدون نشانه دسترسی

منوی اصلی

کابل مخابراتی 10 زوج 0.6 مشکی رسانا اراک CU

کابل مخابراتی 10 زوج 0.6 مشکی رسانا اراک CU