کلاف 250 متری

فروش کابل مخابراتی 10زوج 0.5 طوسی رسانا اراک CU با بهترین قیمت

 

تعداد سیم

قطر کابل