کابل افشان 1.5*4 حلقه 100 متری

0 فروخته شد

1,196,000 تومان

فروش کابل افشان 1.5*4 لامع,  کلاف 100 متری.