پارتيشن نيمه ارتفاع ترانک لگراند شاخه 2 متری

35,000 تومان

موجود

مقایسه

35,000 تومان

شرح

پارتيشن نيمه ارتفاع ترانک لگراند

پارتيشن نيمه ارتفاع ترانک با برند معروف و به نام لگراند فرانسه یکی از تجهیزات جانبی پرکاربرد

ترانکینگ ها می باشد که قابلیت نصب در فضای خالی ترانک را دارد

و وظیفه جدا سازی مسیر عبور سیم و کابل های مختلف را بر عهده دارد.

در صورتی از تراکنکینگ ها برای سیستم برق کشی خود استفاده می کنید

باید فضای خالی ترانکینگ ها را با این پارتیشن ها تقسیم کنید

تا سیم ها و کابل های مختلف از هم گسسته شده و قابل تشخیص باشند .

در صورت جداسازی سیم ها و کابل ها توسط این پارتیشن ها در صورت معیوب شدن

قسمتی از سیم یا کابل می توان سریع به آن دسترسی پیدا کرده و آن را تعمیر نمود.

 

تماس مستقیم

منوی اصلی

پارتيشن نيمه ارتفاع ترانک لگراند شاخه 2 متری

پارتيشن نيمه ارتفاع ترانک لگراند شاخه 2 متری