سه راهی ترانک 50*105 البرز

موجود

مقایسه

شرح

سه راهی ترانک 50*105 البرز

سه راهی ترانک 50*105 البرز قطعه ای است که در گروه لوازم جانبی های مربوط به انواع ترانکینگها قرار می گیرد

و کاربرد آن برای خروج ترانک در سایزهای گوناگون است .

استفاده از این محصول سبب می شود تا هم زمان سه شاخه ترانکینگ به یکدیگر متصل گردند و مسیری منسجم و یکپارچه ایجاد نمایند.

در صورت استفاده از تراکینگ ها برای سیم کشی های خود، حتما به سه شاخه ترانکینگ برای وصل کردن

انشعاب های سه تایی ، به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

رنگ این محصول سفید است و از کیفیت ساخت مطلوبی برخوردار است که باعث طول عمر طولانی آن خواهد شد.

تماس مستقیم

منوی اصلی

سه راهی ترانک 50*105 البرز

سه راهی ترانک 50*105 البرز