زاویه خارجی ترانک دانوب

25,000 تومان

موجود

مقایسه

25,000 تومان

شرح

زاویه خارجی ترانک دانوب

زاویه خارجی ترانک دانوب : در هنگام استفاده از ترانکینگ ها در سیستم های برق کشی ساختمان

حتما استفاده از لوازم های جانبی آن نیز احساس خواهد شد.

زاویه خارجی از نیاز های اساسی ترانکینگ هاست، چرا که  از زاویه های خارجی

می توان در در محل هایی از دیوار یا سطوحات دیگر استفاده کرد که مسیر ترانک در برخورد

با یک زاویه ی 90 درجه خارجی است که برای ادامه ی مسیر ترانک ،

نیاز است تا از این محصولات برای زیبایی و هدایت مسیر ترانک با حفظ ایمنی کار، استفاده کرد.

در صورت عدم استفاده از این محصول در قسمت های دارای زاویه،

با مشکلاتی از قبیل عدم زیبایی و عدم ایمنی رو به رو خواهیم شد.

تماس مستقیم

منوی اصلی

زاویه خارجی ترانک دانوب

زاویه خارجی ترانک دانوب