زاویه تخت البرز

موجود

مقایسه

شرح

زاویه تخت البرز

زاویه تخت البرز : درصورتی که از ترانکینگ ها در سیستم برق کشی مورد نیاز خود استفاده نمایید مطمئن باشید

ملزم به استفاده از لوازم جانبی های ترانکینگ ها نیز خواهید شد.

یکی از لوازم های جانبی که ممکن است با آن برخورد داشته باشید یا به آن نیاز همین محصول یعنی زاویه تخت است.

زاویه تخت دانوب با استفاده از دوقطعه متصل به هم باعث ایجاد زاویه تخت 90 درجه خارجی می شود، این کار باعث انتقال کابل ها و سیم ها می شود.

از ویژگی های دیگر این محصول می توان به آسودگی در نصب اشاره داشت.

رنگ این محصول سفید بوده و از برند ایرانی دانوب می باشد.

تماس مستقیم

منوی اصلی

زاویه تخت البرز

زاویه تخت البرز