درزگیر ترانک دانوب

درزگیر ترانک دانوب : درصورتی که از ترانکینگ ها در سیستم برق کشی مورد نیاز خود استفاده نمایید

مطمئن باشید ملزم به استفاده از لوازم جانبی های ترانکینگ ها نیز خواهید شد.

یکی از لوازم های جانبی که ممکن است با آن برخورد داشته باشید یا به آن نیاز همین محصول یعنی درزگیر ترانک است.

کار این محصول اتصال دو شاخه ترانکینگ به یکدیگر و یا بستن ترانکینگ می باشد.

این محصول از تولیدات شرکت ایرانی دانوب است.

رنگ این قطعه سفید بوده و از کیفیت مطلوبی برخوردار است، که باعث داشتن طول عمر بالای محصول می شود.