داکت نمره 60*60 البرز بسته 24 متری

موجود

مقایسه

شرح

داکت نمره 60*60 البرز بسته 24 متری

داکت نمره 60*60 البرز و بسته آن 24 متری است.

هم چنین این محصولات از تولیدات شرکت ایرانی البرز است.

چرا استفاده از داکت؟

حتما بدلیل مشکل در سیم کشی تو کار،  به دفعات مجبور شده اید که سیم ها خود در ساختمان یا محل کار را به صورت روکار از سطح دیوار یا زمین رد کنید.

آیا این کار بدون استفاده از محافظ، درست است؟

کشیدن سیم از روی کار بدون وسیله ای که آن را بپوشاند، ظاهری زیبا نخواهد داشت و از طرف دیگر می تواند سبب خطرات جانی، ملی و … شود.

داکت چیست؟

این تجهیزات کانال های پلاستیکی دارای درب هستند که برای محافظت ،

حفظ زیبایی فضا و مسیر انتقال سیم ها و کابل ها از آنها استفاده می شود و از آنجا که ضد آب نیستند

باید در فضاهای داخلی که در تماس مستقیم با بارندگی یا گرد وغبار نباشند مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

تماس مستقیم

منوی اصلی

داکت نمره 60*60 البرز بسته 24 متری

داکت نمره 60*60 البرز بسته 24 متری