تابلو برق 130*300*200 درب شفاف

موجود

مقایسه

شرح

تابلو برق 130*300*200

تابلو برق 130*300*200

این محصول دارای ارتفاع 300 و عرض 200 و عمق 130 بوده و دارای درب شفاف است.

منظور از درب شفاف یعنی دربی که شیشه ای بوده و از بیرون آن داخل تابلو برق پیداست .

با وجود یک تابلو برق با کیفیت مناسب در مکان های تجاری و یا مسکونی می توان از خطرات جانی و مالی و … جلوگیری نمود.

تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است

که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و… روی آن نصب می‌شوند

همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به

کاربران تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

 

منوی اصلی

تابلو برق 130*300*200 درب شفاف

تابلو برق 130*300*200 درب شفاف