پسیو شبکه

پسیو شبکه در واقع به تمامی تجهیزات شبکه که عملکرد آن‌ها نیازی به جریان برق ندارد

و کارکرد آن‌ها بدون نیرو و جریان برق انجام می‌شود، پسیو شبکه یا تجهیزات پسیو گفته می‌شود.

مانند: کابل، کیستون، سوکت، داکت، رک و … .

تماس مستقیم

منوی اصلی